Loggotyp till lingdao
Lingdao en alternativmedicinsk mottagning där Du kan få
Akupunktur
Zonterapi
Osteopati
Chakraflödesmassage
Kraniosakralterapi

 

Akupunktur

     

Start
Akupunktur
Zonterapi
Osteopati
Kraniosakral terapi
En Behandling
Vägbeskrivning
Kontakta Mig
Chi Gong

 

Nedanstående sidor är akupunktur-relaterade:

 

Yin och Yang
TCM Diagnostik

Det finns idag miljoner av människor i Europa som kan vittna om akupunkturens hjälp för kroppen. Akupunkturen har nått en sådan acceptans att den används även inom svensk sjukvård. Dock praktiserar inte den svenska sjukvården de kinesiska diagnosmetoderna och inte heller det kinesiska resonemanget runt orsak och verkan. Därför skiljer sig en traditionell akupunktörs behandlingsmetod från det som används på ett svenskt sjukhus.

 

Akupunkturen kommer ursprungligen från Kina. Akupunkturen har utvecklats på flera olika håll i världen, därför kallas den sort där Kinesisk diagnostik och meridian-lära används, för akupunktur enligt Traditionell Kinesisk Medicin, TKM (TCM).

 

De äldsta skrifter man funnit som handlar om akupunktur är mer än 4000 år gamla. Dessa texter refererar till ännu äldre skrifter som dock gått förlorade genom årtusendena.

 

Inom akupunkturen betraktas kroppen i sin helhet där den totala balansen eftersträvas. Obalanser anses resultera i vad vi vanligen kallar sjukdomar.  Syftet med akupunkturen är att återställa kroppens flöden till det normala eller bibehålla ett välbefinnande. Akupunktören stimulerar kroppens egna energiflöden med hjälp av nålar. Nålarna är ungefär 0.2-0.5 mm i diameter och några cm långa. Vanligtvis sticks nålen bara in några få millimeter.

 

De vanligaste behandlingspunkterna sitter på underarmar, händer, fötter och öron men även andra punkter förekommer.

 

Vanliga områden där obalanser kan påverkas med hjälp av akupunktur är inom matsmältningen, andningsorganen, allergier, syn, hudproblem, huvudvärk, impotens, menstruationsstörningar mm.

 

Inom akupunkturen betraktas alla kroppens olika delar som direkt beroende av varandra. Därför går det inte att behandla bara ett organ för sig utan att ta hänsyn till hur det påverkar de andra organen. Diagnosmetoderna inom akupunkturen tar i första hand upp relationerna mellan patientens olika organ och flöden.

 

En god uppfattning om patientens hälsa ges bland annat genom pulsdiagnostiken. Den indikerar olika organs inbördes styrkeförhållande och behandlingen utformas därefter.