Om tekniken fungerat bättre skulle du fått se en schematisk bild över ett öra med ett antal akupunkturpunkter på istället för den här texten.