Loggotyp till lingdao
Lingdao en alternativmedicinsk mottagning där Du kan få
Akupunktur
Zonterapi
Osteopati
Chakraflödesmassage
Kraniosakralterapi

 

Zonterapi

     

Start
Akupunktur
Zonterapi
Osteopati
Kraniosakral terapi
En Behandling
Vägbeskrivning
Kontakta Mig
Chi Gong

 

De flesta av oss har ett par fötter. Att få en fotbehandling kan vara riktigt behagligt! Ibland ömmar något område men efter en fotmassage känns det ofta som att gå på mjuka moln! Zonterapin ger en behaglig fotbehandling samtidigt som läkeprocesser i resten av kroppen kan startas.

 

Kroppens organ finns återspeglade i olika områden på kroppen. Exempel på sådana områden är öron, händer och fötter. Med zonterapi avses en behandling i något av dessa reflex-områden. Den vanligaste terapin innebär en behandling av fotens zoner. Zonterapitekniken är speciell och med den kan man påverka olika delar av kroppen, till exempel ryggrad, matsmältning och lymfsystem.

 

Fot

Zonterapin har, liksom akupunkturen, en mångtusenårig historia. I Faraonernas Egypten fanns zonterapin omnämnd i skrifterna.

 

Inom zonterapin sker diagnostisering och behandling i stor utsträckning på samma plats. Det innebär att en störning som hittas i reflexzonen behandlas direkt i zonen.

 

Om något kroppsorgan kommer ur balans kan även ett nära relaterat organ göra det. Det i sin tur kan generera nya obalanser. I zonterapin är det lätt att följa kroppens olika flöden. All behandling sker givetvis i flödesriktningen. Mycket kan påverkas i foten men ibland kan bättre resultat nås om zonterapin kombineras med ytterligare en teknik. Till exempel kan nackproblem behandlas kranio-sakralt parallellt med zonterapin.

 

Zonterapi är en enklare behandlingsform än akupunktur. Därmed inte sagt att den på något vis är sämre eller mindre verkningsfull. Genom att väljaFot mellan, eller kombinera, de olika terapierna finns ännu bättre förutsättningar för att kunna återställa en obalans i kroppen.

 

Smärta bör betraktas som en varningssignal för att något är i olag. Dessa signaler kan ignoreras genom dämpning men borde snarare ses som en indikation, ett behov av att återställa något till sin rätta balans eller funktion.

 

Gemensamt inom naturterapierna är att inga syntetiska ämnen tillsätts för att påverka läkeprocessen.