Yin och Yang

     

Start
Akupunktur
Zonterapi
Osteopati
Kraniosakral terapi
En Behandling
Vägbeskrivning
Kontakta Mig
Chi Gong

 

 

Yin och Yang
TCM Diagnostik

Yin och yang används för att beskriva sakers och fenomens inbördes förhållande. På så vis indelar man olikheter i yin och yang. Yin står för det kvinnliga och yang för det manliga. Hetta, rörelse, styrka, akuta tillstånd, uppåt-rörelse och aktivitet är yang. Kyla, stillastående, svaghet, inaktivitet och avtagande är yin.

 

I och med den här relativa klassificeringen kan man tala om att vinter är yin och sommar är yang. Dag är yang och natt är yin. Yin och yang existerar bara så fort någon använder den relativa värderingen. Utsidan är yang och det som är inuti är yin. Därmed är celler i kroppens hud mer yang än lever-cellerna ur yin/yang perspektivet. Leverns ytliga celler är mer yang än de inuti.

 

Yang finns inte utan yin och yin finns inte utan yang. Här har den uråldriga symbolen med de två dropparna som omsluter varandra i harmoni skapats. Yin med lite yang i och yang med lite yin i.

 

Inom diagnostiken pratar man om sjukdomars olika yin/yang karaktär. En akut sjukdom med hetta är en yang obalans. Det kan vara så att personen har överdrivit sin yang och försvagat sin yin. En kronisk sjukdom med kyla är av yin karaktär. Personen kan ha låtit yin ta över för mycket på bekostnad av yang eller så har yang inte närts riktigt. De olika varianterna är otaliga och sällan renodlade. Diagnostiken hjälper till att indikera om ett organ är mer aktivt eller inaktivt, det vill säga har antagit mer yin eller yang karaktär.

 

Meridianerna och kroppens organ har en dragning åt att vara yin eller yang och balanserar varandra inbördes. I obalans eller i sjukdomstillstånd går det att välja att aktivera eller dämpa meridianerna beroende på hur de förhåller sig till ett, ur kroppens helhets syn, balanserat läge.

 

Inom matlagningen kan går det att ta hänsyn till om något man äter har en tendens att påverka yin/yang balansen i någon speciell riktning. Många örter har en kraftig inverkan på kroppsorganen. Chili och svartpeppar är lätta att känna igen som heta och starka örter, det vill säga de har en yang-karaktär och påverkar kroppen därefter. Tropisk frukt och mjölkprodukter har en kylande effekt och är av yin-karaktär.